Η ναυμαχία της Ναυπάκτου

Σύντομη περιγραφή

Σ’ αυτό το project θα μελετήσουμε τη ναυμαχία της Ναυπάκτου. Θα ερευνήσουμε το ιστορικό γεγονός από σκοπιά ιστορική, λογοτεχνική, καλλιτεχνική και θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα έθνη που συμμετείχαν στη μάχη αυτή μελετώντας στοιχεία του πολιτισμού τους.

Σκοποί του προγράμματος

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι τα παιδιά να μελετήσουν σε βάθος ένα γεγονός από την ιστορία της χώρας τους. Καλούνται λοιπόν να δουλέψουν όπως οι ιστορικοί. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να αξιοποιήσουν και να συνθέσουν κριτικά το υλικό των ιστορικών πηγών προκειμένου να φωτίσουν καλύτερα τα αίτια της μάχης, τα κίνητρα όσων συμμετείχαν και τις επιδιώξεις των πρωταγωνιστών της.

Το ιστορικό γεγονός θα αποτελέσει την αφορμή για να γνωρίσουν τα παιδιά την τέχνη της εποχής μέσα από τις πολλές απεικονίσεις του γεγονότος, αλλά και τη λογοτεχνία καθώς η μάχη αυτή ενέπνευσε σπουδαίους ποιητές και συγγραφείς.

Ένας ακόμη σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να βελτιώσουν οι μαθητές τις ικανότητές τους στο χειρισμό της Αγγλικής γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί ως γλώσσα έρευνας και επικοινωνίας.

Επιπλέον, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη χρήση των ICT and multimedia tools που βρίσκονται διαθέσιμα στο internet.

Work process

Αρχικά τα παιδιά θα ερευνήσουν το γεγονός από ιστορική άποψη (αίτια, αφορμές, στρατηγική της μάχης, οπλισμός, πρωταγωνιστές, σημασία του γεγονότος για τα έθνη που συμμετείχαν, επιπτώσεις του στην Ευρωπαϊκή ιστορία).
Στη συνέχεια τα παιδιά θα ασχοληθούν με την απήχηση που είχε το γεγονός στους ανθρώπους των γραμμάτων. Θα μελετήσουν κείμενα (πεζά και ποιήματα) που αναφέρονται στη ναυμαχία της Ναυπάκτου.

Ακολουθεί η μελέτη των έργων τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) με πηγή έμπνευσης το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.

Τέλος τα παιδιά θα κληθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα: κείμενα, βίντεο, κατασκευές, παρουσιάσεις κλπ. με θέμα τη ναυμαχία της Ναυπάκτου.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι δύο χρόνια με καταληκτική ημερομηνία την 7η Οκτωβρίου 2015 (που είναι και η επέτειος της ναυμαχίας) με σκοπό τη δημόσια παρουσίαση του έργου των παιδιών στον εορτασμό της επετείου που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη της Ναυπάκτου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οι μαθητές θα μάθουν περισσότερα για ένα γεγονός που υπήρξε καθοριστικό για την πορεία της Ευρωπαϊκής ιστορίας και ταυτόχρονα αποτελεί κομμάτι της εθνικής ιστορίας όλων των σχολείων που συμμετέχουν στο project αυτό.

θα δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές της κάθε χώρας κομμάτια του πολιτισμού των υπόλοιπων χωρών με διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο με τη χρήση νέων τεχνολογιών και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σχετικά με τα ITC.

Τέλος, θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας μεταξύ τους και να συνειδητοποιήσουν ότι το σημαντικότερο μήνυμα που αντλούμε από το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός είναι ότι οι Ευρωπαϊκοί λαοί μόνο όταν είναι ενωμένοι μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία κάθε κίνδυνο ή κρίση που απειλεί τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.